Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať tovar, ak je chybný. Pri tlači kníh sa môže občas stať, že vznikne chyba. Chybnú knihu akceptujem ako dôvod na reklamáciu tovaru. Nebudem skúmať, či sa chyba dá, alebo nedá odstrániť. Máte právo na bezchybný tovar a novú knihu vám okamžite zašlem. Zákazník má však právo nielen na nový rovnaký výrobok, aj na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nie je potrebné udávať dôvod prečo chcete od kúpnej zmluvy odstúpiť. Vrátim vám peniaze.

Reklamáciu vybavím bez zbytočného zdržania, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie.

Na tovar sa štandardne vzťahuje záruka 24 mesiacov. Ak by ste však chybu výroby našli aj neskôr, reklamáciu uznám ako platnú.

Reklamovať môžete e-mailom na mv@mix.sk, alebo poštou na adrese Miro Veselý, Račianska 19, 83102 Bratislava.

Pre vybavenie reklamácie nemusíte vypisovať tento reklamačný formulár. Stačí ak mi stručne napíšete popis problému a vec vybavím. V prípade, že chcete reklamáciu vybaviť formálne, môžete vytlačiť a vyplniť tento reklamačný protokol.

[su_table]

Kupujúci
Meno a priezvisko:
 Ulica a číslo:
 Mesto:
 PSČ:
 Telefón:
 E-Mail:

[/su_table]

[su_table]

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady
Zakúpený dňa:
Popis chyby:

[/su_table]

Žiadam o:

  • Výmenu za rovnaký výrobok bez chýb.
  • Vrátenie peňazí.

Ak majú byť peniaze vrátené, čiastku mi vráťte:

Prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

Poštovou poukážkou na adresu (uvedená hore), alebo ak sa líši, uveďte adresu.

 

 

V ……………………………….. Dňa ……………………..

 

………………………………

Meno priezvisko
(podpis)

Miro Veselý - jednoducho o zložitom

Od roku 1997 sa venujem internetu. Na prelome tisícročí som písal web digi-foto.sk o tom ako fotografovať. V tom čase som bol tučný. V roku 2004 som schudol a napísal o tom web chudnutie-ako.sk. Aktuálne sa venujem filmovaniu videí nielen pre vlastný Youtube kanál, ale aj pre zákazníkov. Občas píšem články o filmovaní, strihu a farbení videa na webe colorgrading.sk.

Posledný rok som písal knihu o problémoch, ktoré prináša internet a počítače. Bol by som rád, keby sa IT technológie nestali nástrojom, ktorý zničí to, čo máme. Viem, jedna kniha veľa nezmení. Ale pozorujem, že situácia si zasluhuje bdelú a sústredenú pozornosť. Presne o ňu nás však mobily a sociálne siete pripravujú. V knihe upozorňujem na to, ako sa IT technika môže stať nástrojom podvodu, manipulácie a závislosti. Nie len zo strany veľkých internetových firiem, ale aj zo strany tých, ktorí nimi vedia manipulovať.

Živím sa tvorbou webov a internetovým marketingom. Píšem, fotografujem a filmujem videá pre klientov.